QƏBULA YAZIL

ANDROLOGİYA


ANDROLOGİYA

Andrologiya kişi sağlamlığına, xüsusən də bütün yaşlarda kişilərin reproduktiv və ümumi sağlamlığına həm bioloji, həm də klinik təsirlərinə diqqət yetirir. Əsas olanı testosteron olan androgenlər (kişi hormonları) bədəndə təbii olaraq meydana gəlir və bir çox bədən sistemlərində, xüsusən də kişilərin çoxalması, məhsuldarlığı və cinsiyyətində geniş rol oynayır.

Andrologiya kişi sağlamlığının aşağıdakı problemləri ilə məşğul olur: