QƏBULA YAZIL

ENDOKRİNOLOGİYA


ENDOKRİNOLOGİYA

Endolrinologiya endokrin vəzlərin funksiyalarının və endokrin sistem xəstəliklərini öyrənən elmdir. Endokrin sistem vəziəri hormonların sintezinə, fəaliyyətinə və ifrazına nəzarət edən orqanlardır. Hormonların metobolizmi, azalması və artması ilə də endokrinalogiya elmi məşğul olur.

Endokrinoloqlar hansı xəstəlikləri müalicə edir:

  • Şəkərli və şəkərsiz diabet
  • Tiroid (qalxanabənzər vəzi) xəstəlikləri
  • Paratiroid (qalxanabənzər ətraf vəzi) xəstəlikləri
  • Hipofoz və börəküstü vəzi xəstəlikləri
  • Osteoparoz
  • Piylənmə və artıq çəki
  • Metabolitik pozğunluqlar
  • Endokrin mənşəli hipertenziyalar.