QƏBULA YAZIL

NEVROLOGİYA


NEVROLOGİYA

Nevrologiya sinir sistemi, həmçinin beyin və əzələ sistemi xəstəlikləri ilə məşğul olan tibb sahəsidir. Ümumi simptomlar eyni olduğu üçün nevrologiyaya ilkin diaqnoz qoymaq asan deyil. Psixoloji prosesdən keçməsi lazım olan hissə olduğu üçün müalicə üsulları psixologiya ilə birlikdə müzakirə edilir. Bu baxımdan genetikada adətən nevroloji xəstəliklər ön plana çıxır.

Nevroloji xəstəliklərin müalicə üsulunu tətbiq edərkən diaqnozun qoyulması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Nevrologiyada simptomlar varsa, ən vacib həll yolu ən qısa müddətdə mütəxəssis həkimə müraciət etməkdir.

Nevrologiya bütün beyin və sinir bölgəsi ilə məşğul olur. Bu bölgədə meydana gələn risk faktorları mütəxəssis həkim nəzarətində, diaqnoz və müalicə üsulları ilə təmin edilir. Bu baxımdan nevrologiyanın hansı xəstəliklərlə məşğul olduğu haqqında çoxlu müxtəlif məsələlərdən danışmaq olar.

 • Ekstremite nöqtəsində uyuşma ilə qəfil yaddaş itkisi
 • ALS xəstəliyi və dağınıq skleroz
 • Parkinson xəstəliyi və zamanla əllərdə titrəmə
 • Şiddətli baş ağrıları və davamlı başgicəllənmə
 • Üz nahiyəsində ağrı və uyuşma
 • Unutqanlıq
 • Bədənin hər hansı bir yerində yaranır
 • Epilepsiya və epilepsiyadan hissiyyat itkisi

Nevroloji xəstəliklər bir-birinə çox oxşar olduğundan diaqnoz qoymaq asan deyil. Bu baxımdan düzgün diaqnoz qoymaq üçün bəzi texniki üsullar müzakirə olunur:

 • Tomoqrafiya
 • Fiziki müayinə
 • Maqnit-rezonans tomoqrafiya
 • Birbaşa rentgen
 • Biopsiya
 • Neyroendokrin tədqiqatlar
 • Ultrasonoqrafiya
 • Bel ponksiyonu
 • Elektroensefaloqrafiya