Qəbula yazıl
(+994 12) 520 02 02
(+994 50) 620 02 02
info@bkm.az
QƏBULA YAZIL

BAKI KLİNİKİ MƏRKƏZ

Şəkərli diabet nədir, Diabetin əlamətləri nələrdir, Diabet, Diabetin növləri, Şəkər xəstələri, Diabet diaqnozu

Şəkərli diabet nədir?  Dövrümüzün ən çox rast gəlinən xəstəlikləri arasında yer alan şəkərli diabet, bir çox ciddi xəstəliyin də meydana gəlməsində rol oynayan və dünyanın hər yerində ras..

Şəkər nə qədər zərərlidir, Diabetin hansı tipləri var, Diabetin əlamətləri, Diabetin hansı fəsadları ola bilər

Şəkər nə qədər zərərlidir? Diabetə gətirib çıxaran nədir? Bədənimiz yediyimiz karbohidratları şəkərə (qlükoza) parçalayır. Mədəaltı vəzdə əmələ gələn insulin adlı hormon bədən hüceyrələr..

Endokrinologiya, həkim endokrinoloq, endokrin xəstəliklərin diaqnostikası, endokrinoloji

Endokrinologiya Xəstəxanamızda təcrübəli həkim-endokrinoloqlarımız tərəfindən endokrin sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası, ambulator və stasionar müalicəsi həyata keçirilir. Müalicə olunan xə..

Şəkərli diabet, Şəkərli diabetin simptomları, Şəkərli diabetin müalicəsi, Qanda şəkərin miqdarı

Şəkərli diabet Şəkərli diabet artıq uzun illərdir ki, ölümcül xəstəlik sayılmır. Amma bu xəstəliyin özü yox, fəsadları təhlükəlidir. Müxtəlif üsullarla şəkərli diabetin fəsadlarını minimuma endirmə..

Qalxanabənzər vəz, zob nədir, Zob xəstəliyinin səbəbləri, Uşaqlarda zob xəstəliyi

Qalxanabənzər vəz, zob nədir?   Qalxanabənzər vəz (tiroid vəzi) boynumuzun ön hissəsində yerləşən, iki paylı, kəpənək formalı, çəkisi təxminən 20-25 qram olan daxili sekresiya vəzisidir. ..

Şəkərli diabet xəstəliyi nədir, Şəkərli diabet xəstəliyinin əlamətləri, Şəkərli diabet xəstəliyinin tipləri, insulin

Şəkərli diabet xəstəliyi nədir? Şəkərli diabet insulin ifrazının, insulin təsirinin və ya hər ikisinin pozulması nəticəsində meydana çıxan hiperqlisemiya (qan şəkərini yüksəlməsi) ilə gedən xroniki..

Endokrinologiya, Şəkərsiz diabet, endokrinoloji, Şəkərli Diabet, Endokrin sonsuzluq

Endokrinologiya Endokrinologiya tibbin endokrin orqanların quruluşu , funksiyası , endokrin patologiyalarının müayinə və müalicəsi , profilaktikasını öyrənən sahəsidir. Qalxanvari vəzi xəstəlikl..

Diabet, şəkərli diabet, şəkər xəstəliyi, diabetin əlamətləri, diabetin səbəbləri, diabetin növləri, diabet diaqnozu

Diabet  Diabet, mədəaltı vəzi adlanan ifrazat vəzisinin bədəninizdə kifayət qədər insulin hormonu istehsal etməməsi və ya onun istehsal etdiyi insulin hormonunun effektiv şəkildə istifadə edil..

Endokrinoloji xəstəliklər, Zəhərli tənbəl və düyünlü zob xəstəlikləri, zob xəstəlikləri, Qraves xəstəliyi, Düyünlü zob xəstəlikləri

Endokrinoloji xəstəliklər ■ Mədəaltı vəzin adacıq aparatının xəstəlikləri: I və II tip şəkərli diabet; ■ Paratiroid vəzlərinin xəstəlikləri (sistemli osteoporoz, hiperparatireoz, hipoparatireoz); ..

Endokrinologiya nədir, Endokrinoloq kimdir, Endokrinoloqların müalicə etdikləri xəstəliklər, endokrin sistemin xəstəlikləri

Endokrinologiya nədir? Endokrin sistemi daxili vəzləri bir araya toplayan bir sistemdir.   Daxili vəzlər hormon sintezi və ifrazatı yerinə yetirən organlardır. Bu hormonlar reproduksiya,..

Endokrinologiya nədir, Endokrinologiya, Endokrin sistemi, Endokrin vəzlər

Endokrinologiya nədir? Endokrin sistem nədir? Endokrin sistem daxili sekresiya vəzilərindən ibarət sistemdir. Daxili sekresiya vəziləri hormon sintez edən və ifraz edən orqanlardır. Endokrin sis..

Endokrin xəstəliklər, Endokrin sistemi, Endokrinologiya, Endokrinologiya nədir, Endokrin vəzlər, endokrin xəstəliklər

Endokrin xəstəliklər daxili orqanların bədxassəli şişləri, qan xəstəlikləri, böyrək xəstəlikləri, qaraciyər xəstəlikləri və s. dəridə quruluq yarada bilər. Peşəkar adətən sistem problemləri şü..

Qalxanabənzər vəz xəstəliklərİ, Qalxanabənzər vəzin müayinəsi, endokrin, Qalxanabənzər vəzin funksiyasının pozulması

Qalxanabənzər vəz xəstəlikləri orqanizmdə hansı fəsadlara yol açır? Qalxanabənzər vəzin hər xəstəliyi özünəməxsus fəsadlar yaradır. Hipotireoz orqanizmdə metabolik prosesləri zəiflədir və ürək, qan..

Qalxanvari vəzinin əlamətləri, Tiroid hormonunun disfunksiyası, Boynun şişkinliyi, Sağlam pəhriz, Tiroid xəstəliyi

Qalxanvari vəzinin əlamətləri Tiroid hormonunun disfunksiyası Yaxın qohumlardan biri - valideynlər, nənə və babalar, qardaş və ya bacı - artıq qalxanvari vəzi xəstəliklərindən şikay..

Endokrinologiya və dietologiya, zob xəstəlikləri, Mədəaltı vəzi, Böyrəküstü vəzi, kişilərdə süd vəzinin həddən artıq böyüməsi

Endokrinologiya və dietologiya Endokrinologiya və Dietalogiya şöbəsi endokrin xəstəliklərinin və onların ağırlaşmalarının ən müasir üsullarla müayinə, diaqnostika və müalicəsini həyata keçirir. ..

Hipotireoz nədir, Hipotireozun əsas əlamətləri, Düyünlü ur, Qalxanabənzər vəz, düyünlü törəmə, Diffuz toksiki ur

Hipotireoz nədir? Hipotireoz – qalxanabənzər vəzin funksiyasının kəskin aşağı düşməsi ilə yaranan xəstəlikdir. Xəstəlik anadangəlmə və ya qazanılmış olur. Hipotireozu törədən səbəblər:  ..

Qalxanabənzər vəz, Qalxanabənzər vəzinin düyünləri, Zob nədir, Qalxanabənzər vəzi harada olur

Qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri necə təsnifləşdirilir? Qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri bəsit olaraq qalxanabənzər vəzinin az və ya daha çox işləməsi, qalxanabənzər vəzinin iltihablanması və qalxa..

Endokrinologiya nədir, Endokrinologiya, Endokrin sistemi, Endokrin vəzlər

Endokrinologiya nədir?

Endokrin sistem nədir?

Endokrin sistem daxili sekresiya vəzilərindən ibarət sistemdir. Daxili sekresiya vəziləri hormon sintez edən və ifraz edən orqanlardır. Endokrin sistemi təşkil edən orqanlar: hipotalamus, hipofiz, qalxanabənzər vəzi (tiroid), qalxanabənzər ətraf vəziləri (paratiroid), mədəaltı vəzi (pankreas), yumurtaliqlar, böyrəküstü vəzi

Endokrinoloqlar hansı xəstəlikləri müalicə edir:

 • Şəkərli və şəkərsiz diabet
 • Tiroid (qalxanabənzər vəzi) xəstəlikləri
 • Paratiroid (qalxanabənzər ətraf vəzi) xəstəlikləri
 • Hipofoz və börəküstü vəzi xəstəlikləri
 • Osteoparoz
 • Piylənmə və artıq çəki
 • Metabolitik pozğunluqlar
 • Endokrin mənşəli hipertenziyalar.

 

Endokrinologiya

Endokrinologiya tibb elminin çox mühüm sahələrindən biridir. Axırıncı on illiklərdə tibb elminin ayrı-ayrı sahələrinin sürətlə inkişaf etməsilə yanaşı endokrinologiya çox sürətli inkişaf etmiş və hazırda xüsusi bir elm sahəsi olaraq nəzəri, həm də təcrübi təbabətdə xüsusi yer tutur. Buna baxmayaraq endokrin sistemi orqanizmin digər orqan və sistemlərilə üzvi bağlı olub orqanizmin üzvi funksional tamlığını -homeostazı təmin edir. Bu sistem sinir sistemi, qan və limfa ilə daha sıx əlaqədədir. Sinir sistemi ilə daha çox əlaqəli olduğundan (bəzi sinir hüceyrələri hormonlar ifraz edirlər) hazırda neyroendokrinologiya adlı xüsusi elm sahəsi inkişaf etməkdədir.

 

Endokrinologiya yunan sözü olub (endo - daxili, krino - sekresiya, loqos – təlim) daxili sekresiya vəzləri haqqında olan elmdir. İfrazatının açıldığı yerə görə vəzlər iki qrupa bölünürlər: 1) Ekzokrin vəzlər - bunların sekreti xaricə, yəni ağız boşluğuna, həzm sisteminə (mədəyə və bağırsaqlara) açılır; 2) Endokrin vəzlər - bunların ifrazatı (sekresiya məhsulu - sekreti) isə ancaq qana və limfaya açılır. Endokrin vəzlərin sekreti hormon adlanır. Yunanca hormao - qıcıqlandırmaq, hərəktə gətirmək deməkdir. İlk dəfə olaraq bu termini 1902-ci ildo U.Beylis və E.Starlinq təklif edərək işlətmişlər.

 

Daxili sekresiyanı bəzən inkretor proses də adlandırırlar kı, bu da daxili sekresiya vəzlərinin hasil etdiyi sekret daha doğrusu inkret bir başa qana və ya limfaya daxil olur. Bu inkretləri hormon (hormon - qıcıqlandırıram, hərəkətə gətirirəm deməkdir) adlanırlar. Bu termini ilk dəfə Starlinq vermişdir. Beləliklə, hormonlar daxili sekresiya vəzlərinin ifrat dərəcədə spesifik sekreti (inkreti) olub bütün orqanizmə və ya onun ayrı-ayrı üzvlərinə təsir edir.

 

Beləliklə, sinir hüceyrələri hormon sintez edirlər. Digər tərəfdən sinir liflərinin uclarında mediatorlar ifraz olunurlar. Yəni bir neyrondan digərinə impuls mediatorlar tərəfındən ötürülür. Lakin mediatorlar qısa və məhəlli (lokal) təsirə malik olurlar, hormonlar isə uzunmüddətli distant təsir göstərirlər.

 

Endokrin sistemi vəzlərinə  hipofiz, hipotalamus, qalxanvari vəzi, qalxanvariətraf vəzləri, timus, böyrəküstü vəzlər, mədəaltı vəzin Langerhans adacıq aparatı, cinsi vəzlər (qadınlarda yumurtalıqlar, kişilərdə xayalar) aiddirlər. Qadınlarda hamiləlik zamanı cift bir çox hormonlar hasil edərək

 

Endokrin vəzlərə aşağıdakılar aiddir:

 • trioid vəzi
 • timus vəzi
 • hipofiz vəzi
 • böyrəküstü vəz
 • epifiz vəz
 • mədəaltı vəz
 • cinsiyyət vəzləri

Endokrin vəzilər hormonlar ifraz edir. Bu hormonlar orqanizmin inkişafını, metobolozmini, böyüməyini, cinsi fəaliyyətini idarə edir. Hormonların az və ya çox ifraz olunması orqanizmdə müxtəlif xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur.

Endokrinologiya nədir, Endokrinologiya, Endokrin sistemi, Endokrin vəzlər
Endokrinologiya nədir, Endokrinologiya, Endokrin sistemi, Endokrin vəzlər
Endokrinologiya nədir, Endokrinologiya, Endokrin sistemi, Endokrin vəzlər
Previous Next

Ailənizin Sağlamlıq Məkanı

Dietologiya
Check Up
Dermatologiya
BÜTÜN ŞÖBƏLƏR
Ginekologiya
Kosmetologiya
Kardiologiya
Nevrologiya
Saç əkimi
Laboratoriya
Pediatriya
USM
Endokrinologiya
Urologiya
Parazitologiya
Andrologiya
Check Up
Dermatologiya
Kardiologiya
Nevrologiya
Ginekologiya
Radiologiya
Urologiya
Laboratoriya
Kosmetologiya
Saç əkimi
BÜTÜN ŞÖBƏLƏR

ƏN MÜASİR AVADANLIQLAR

 • Elektrokoaqulyasiya
 • Fotona SP Dynamis
 • Fotona StarWalker MaQX
 • Candella Gentle Lase Pro-U
 • PDL Vbeam Perfecta

ETİBARLILIQ

 • Sertifikat və Lisanziyalar
 • İSO 9001:2015
 • Öz sahələrində uğurlar qazanmış və sertifikatlara sahib həkimlər

PEŞƏKAR HEYƏT

Tibb Mərkəzimizin dəyərli sərmayəsi ixtisaslaşmış peşəkar həkimlər və gülərüz personallarımızla qazanılmış müştəri məmnuniyyətidir.

DƏQİQ LABORATOR ANALİZ

Klinikamızın laboratoriya testləri bütün dünyada qəbul edilir. Avtomatlaşdırılmış laboratoriya avadanlığı insan amilini aradan qaldırır.

QƏBULA YAZIL


İş saatları : Bazar er. - Şən. 9:00 - 19:00

ƏN MÜASİR AVADANLIQLAR

 • Elektrokoaqulyasiya
 • Fotona SP Dynamis
 • Fotona StarWalker MaQX
 • Candella Gentle Lase Pro-U
 • PDL Vbeam Perfecta

ETİBARLILIQ

 • Sertifikat və Lisanziyalar
 • İSO 9001:2015
 • Öz sahələrində uğurlar qazanmış və sertifikatlara sahib həkimlər

PEŞƏKAR HEYƏT

Tibb Mərkəzinin dəyərli sərmayəsi Avropada ixtisaslaşmış peşəkar həkimlər və gülərüz personallarımızla qazanılmış müştəri məmnuniyyətidir.

DƏQİQ LABORATOR ANALİZ

Klinikamızda bütün laboratoriya testləri bütün dünyada qəbul edilir. Avtomatlaşdırılmış laboratoriya avadanlığı insan amilini aradan qaldırır.

QƏBULA YAZIL


İş saatları : Bazar er. - Şən. 9:00 - 19:00