QƏBULA YAZIL

PARAZİTOLOGİYA


PARAZİTOLOGİYA

Tibbi parazitologiya ənənəvi olaraq heyvanların üç əsas qrupunun tədqiqini əhatə edirdi: parazitar protozoa, parazitar helmintlər (qurdlar) və bilavasitə xəstəliyə səbəb olan və ya müxtəlif patogenlərin daşıyıcısı kimi çıxış edən artropodlar. Parazit eyni vaxtda ev sahibini yaralayan və qida əldə edən patogendir. Parazit adlanan bəzi orqanizmlər əslində kommensaldırlar, çünki onlar öz sahiblərinə nə fayda, nə də zərər verirlər.

İnsanlarda parazitlərin yaratdığı infeksiyaların sayı milyardlarladır və nisbətən zərərsizdən ölümcül nəticələrə qədər dəyişir. Bu parazitlərin törətdiyi xəstəliklər bütün dünyada insan sağlamlığının əsas problemlərini təşkil edir.

Ömrü boyu parazitar orqanizmlər adətən bir neçə inkişaf mərhələsindən keçirlər ki, bu mərhələlərdə təkcə strukturda deyil, həm də biokimyəvi və antigen tərkibində dəyişikliklər olur.